Høringssvar fra Bernt Buvarp

Dato: 31.10.2019

Hei.

Vindkraft til havs er like miljøfiendtlig og klimauvennlig som vindkraft på land.

Norge må gå foran som et godt eksempel på at vi tar vare på natur og fremtid, det gjør vi ikke med vindkraftutbygging, de negative konsekvensene av denne formen for energiproduksjon er for store til at vi kan la det skje. Gjør om skattesystemet for vannkraft og oppgrader vannkraftverkene, legg til rette for energisparing, vi sløser med strømmen vi har. Gjør energiproduksjon lokalt mer tilgjengelig, grunnvarme og solenergi og hydrogenbrenselceller er veien å gå.

Mh

Bernt Buvarp