Høringssvar fra Torbjørg Indergård

Dato: 31.10.2019

Det er ennå ingen som vet om konsekvensene for fisk og havdyr ved vindturbiner til havs. Det er også sjøfugl som vil bli rammet.