Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108244

Dato: 30.10.2019

NEI til vindkraft uansett om det er på land eller på havet. Tap av natur er den største trusselen mot vår egen overlevelse. Og det MÅ stat og regjering snart ta inn over seg. Det nytter ikke å ta vare på miljøet ved å drepe natur. Vi må først og fremst ta vare på den energien vi har og utnytte den bedre. Så må vi faktisk NED i forbruk og levestandard. Vi bruker mer enn jorda kan produsere hvert eneste år. Det er kunnskapsløst og respektløst å fortsatt snakke om vekst!

Skal det i det hele tatt være snakk om å åpne opp for industri på havet må det være etter at det ettertrykkelig er bevist at det ikke er til skade for vann og vannlevende organismer, fisk og dyr. Ei heller sjøfugl og trekkfugl. Det må være ettertrykkelig bevist at den industrien på noen måte kan være til skade på natur via avfall før, under eller etter produksjon.

Det er natur vi lever av, det er naturressursene som er vår virkelige rikdom. Da kan vi ikke risikere å miste den fordi våre folkevalgte og investorer ønsker mer vekst der det burde være omfordeling av ressurser og nedgang i forbruk!