Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272108

Dato: 21.10.2019

Er imot vindkraft både havs også på land.

Til Havs vil det påvirke liv i havet, både gjennom lyd, oljesøl og den svært giftige værske som brukes for avtining. Dette er ikke grønn energi.

Tror dessverre heller ikke regnestykke går i pluss miljømessig når man ser hele produksjonsprosessen fra A-(utvinning av råstoff-kortlevetid, ødeleggelse av liv og forurensing av hav- avfallshåndtering) -Å Dette kan umulig forsvares under grønn-energi paraplyen.

Utfra det jeg har lest meg opp på, er oppgradering av eksisterende vindkraft det mest "grønne" man kan gjøre pr idag og gir mer energi enn planlagte vindturbiner(på land)

Appelerer til fornuft og for heller å tilrettelegge oppgardradering av eksisterende vannkraftverk. Og mens det durer og går, jobbe iintenst med å finne løsninger som faktisk er miljøvennlige.