Høringssvar fra Gerard Rooker

Dato: 31.10.2019

Frøya, 31 oktober, 2019

Til alle som dette angår,

I en tid hvor klima og miljø burde ha samme interesser er det vanskelig a finne balansen i satsingen. Helt klart. Når satsingen baseres på økonomie og næringsinteresser går det på bekostning av en av disse. Klima kan ikke sees uten sammenhengen med natur, og derfor burde alle de som har muligheten til å utvikle tiltak som sparer miljøet tenker seg godt om hvilket mål det ønskes å oppnå.

Det er mange alvorlige ulemper med vindkraft, som er dokumentert i mange, mange anledninger, som jeg antar at ansvarlige institusjoner tar høyde for. Både på land og til havs er det uforsvarlig å bygge industriområder på bekostning av naturen. punktum. Sats på utvikling av nye energikilder, og oppgradering av bestående for å dekke eneribehovet. Samtidig skal det en fellesbevisthet til for å innse at bruken generelt må ned for å spare, og ta vare på menneskens ekstistens.

Ingen vindkraft, heller ikke til havs!

Med vennlig hilsen,

Gerard Rooker