Høringssvar fra Frode Ingebrigtsen

Dato: 31.10.2019

Vindkraft på land eller på hav bidrar ikke til et grønt skifte.

Vindkraft ødelegger natur, dreper insekter og fugl og vi vet ikke konsekvensene for livet i havet.

Det grønne skiftet er kun et argument for at noen skal tjene penger.

Det finnes ikke nok ressurser i verden til å elektrifisere verdens bilpark.

Norge kan heller ikke redde verden med våre naturressurser.

Stopp galskapen med utbygging av vindkraft på norsk land og sokkel.