Høringssvar fra Anette Hoel

Dato: 29.10.2019

Nei til havvind Sørøya!