Høringssvar fra Fred. Olsen Renewables /Fred. Olsen Ocean

Dato: 01.11.2019

Fred. Olsen Renewables og Fred. Olsen Ocean takker for muligheten til å gi innspill i denne høringen. Vedlagt er vårt høringssvar.

Vedlegg