Høringssvar fra Åsmund Skjerve

Dato: 26.10.2019

Nei til havvind sørøya.