Høringssvar fra Håkon Rønneberg

Dato: 30.10.2019

Vindkraft til havs er akkurat like ille som det er på land og må aldri bli en realitet. Med risiko for oljesøl, og mikroplast m.m. fra turbinene ,samt forstyrrelser og ødeleggelser i livet under vann ved etablering av kraftverkene må dette stanses. Infralyd fra turbinene vil kunne være katastrofalt for dyr og fiskearter som kommuniserer med infralyd. Vindkraft til havs er akkurat like forkastelig som det er på land. Og nå må de folkevalgte våkne