Høringssvar fra Anne-Marie Myklebust

Dato: 30.10.2019

Vindkraft til havs er ødeleggende for norsk økonomi, fugleliv, fiskefelt og havet da det genererer utslipp av olje, mikroplast og utslipp fra båttrafikk knyttet til bygging og drift av kraftverkene. Norge har vannkraft og potensial for mye mer. Vi sløser vekk penger på utenlandskeid vindkraft vi kunne brukt til å sikre nasjonen mer utslippsfri vannkraft uten store inngrep i natur, også for eksport og samtidig sikre norsk konkurranseevne innen industri og økt verdiskapning.

Nei til vindkraft til havs!