Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 256141

Dato: 01.11.2019

Stopp opp og tenk dere om! Lytt til de som er skeptiske! Og lytt til de som sitter med kunnskap uten økonomiske interesser i vindkraft!

Lytt til de som har kunnskap om lavfrekvent støy og infralyd og hvordan dette kan påvirke for livet i havet, om miljøforurensing fra vindturbiner og alle negative konsekvenser.

Rydd opp i måten å tolke lyd og støy på. Anerkjenn lavfrekvent lyd og infralyd i dB lineær. Ta bort skylappene og se hva som skjer med landet vårt. Ta vare på ressursene vi har i havet, og fuglene som ferdes over.
Vi trenger naturen, vi trenger ikke være størst og ødelegge mest.