Høringssvar fra Torunn Herje

Dato: 31.10.2019

NVE viser at det heller ikke i havvindsaker blir tatt hensyn til natur eller fugleliv i konsesjonsprosesser. Det at det er gitt konsesjon til et vindkraftverk ved Runde, midt i en trekk korridor for sjøfugl og fastlandsfugl og i matfatet til lundefuglene i Sør-Norges eneste store fuglefjell Runde er helt uforståelig og uansvarlig. Nok en gang blir naturen i seg selv ikke tillagt noen som helst verdi. Det handler bare om å utvinne mest mulig raskest mulig, uten tanke for konsekvenser.

Vi trenger nå en full gjennomgang av alle sider ved vår framtidige kraftproduksjon, vindkraft, vannkraft, solenergi mm. Før det blir gitt nye konsesjoner, må det gjennomføres grundige konsekvens- og alternativvurderinger. Konsesjoner som er gitt på mangelfullt grunnlag, som i Møre og Romsdal (fuglefjellet Runde) bør snarest mulig trekkes tilbake.

Torunn Herje