Høringssvar fra Bente Utheim

Dato: 23.10.2019

Jeg mener regjeringen bør avvente mer forskning om vindkraft generelt før vi utvikler dette videre. Slik jeg har forstått blir det vi forbrukerne som skal betale for dette og da er det bare rett og rimelig at regjeringen lytter til oss velgere.