Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241220

Dato: 01.11.2019

Lytt til uavhengig ekspertise før noen beslutninger tas. Menes da Miljøvernforbundet. Lytt til fiskerne.

Norge har en unik kystlinje. Vi har all grunn til å være stolte over det og et enormt ansvar for å ta vare på mangfoldet. La oss få fortsette å være stolte.

Fugler i fugletrekk, fisk og alt liv i havet har som kjent ikke en stemme her.

Ekspertise på liv i og ved havet må få en avgjørende betydning for beslutninger som tas.

Det lønner seg aldri å tenke kortsiktig økonomisk gevinst.

Prioriter det enorme ansvaret med å ta vare på vår sunne unike umistelige kyst.