Høringssvar fra Solveig Aunsmo

Dato: 31.10.2019

Jeg stiller meg skeptisk til Vindkraft til havs fordi jeg har sett at vindkraft på land ikke har vært gjennomtenkt i forhold til konsekvenser for økosystemet der vindparken er plassert.

100 ørn er drept av vindmøller på Smøla til nå. D.v.s. at vindparken må være feil plassert. Vi kan ikke ofre naturen på "miljøets alter". En vindpark til havs vil få negative konsekvenser for fisk som har sine gyteplasser på grunnene hvor vindparken blir plassert. Det vil helt sikkert få konsekvenser for sjøfugl, og kanskje også sjøpattedyr.

Fiskenæringen er ikke subsidiert på samme måte som vindkraft. Den må derfor få så gode betingelser som mulig slik at ikke fiskere må gi opp sine jobber og folk flytte fra små steder langs kysten.

Mikroplast og olje fra vindparken vil også forurense havområdene.

Solveig Aunsmo