Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 609134

Dato: 27.10.2019

Å satse på vindturbiner til havs før det er utredet grundig hvilke konsekvenser dette vil ha for livet i havet, er i beste fall totalt uansvarlig. De som iverksetter slike tiltak, må stå personlig ansvarlig for dem.Hvordan turbiner blir produsert og hva de inneholder bør også være med i det store bildet. Dette er ikke veien å gå. Vindturbiner er ødeleggende for natur og mennesker om de er på land eller hav.