Høringssvar fra Vibeke Tolnes Olsen

Dato: 01.11.2019

Nei til vindturbiner til havs!

Konsekvenser for fisk og andre levende individ i havet kan bli katastrofal. Det er ikke forsket nok på konsekvensene! Infralyd er skadelig også for fisk, ikke bare mennesker. I tillegg er faren for oljeforurensning ved lekkasje absolutt stor.

Vindturbiner vil også ta livet av et stort antall fugler når de er på sin ferd sør-/nordover på det årlige fugletrekket, i tillegg til fredet havørn og andre lokale fugler.

Viktig med føre var, da vi er helt avhengig av havet for å eksistere!

Løsning:

Oppgrader vannkraft! Det er uforstående at regjeringen ikke går for oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg, før de ødelegger natur på land og miljøet i havet.

Gi støtte til private solenergianlegg

Gi støtte til oppgradering av boliger for energisparing!

Statlige kampanjer om sparing av strøm: oppvarming, belysning, redusere bruk av varmtvann. Nordmenn sløser med strømmen i forhold til andre i Europa, uten at regjeringen har løftet en finger for å få gjort noe med dette