Forsiden

Høringssvar fra Heidi Silgjerd

Dato: 31.10.2019

Det bør ikkje gis konsesjon til vindkraft til havs. Ein ser i dag at det er liten grad av omsyn til natur og dyreliv når vindkraft skal byggast. Konsesjonane burde i staden vore nytta til å utvide vannkraft.

Om det vert gitt konssjon tilvindturbinar burde det vore ein streng og forplikta krav om plan av og om opprydding når turbinanes tid er omme. Kven skal ta kostnad av riving, kan materislet resirkulerast.... Dei som står for oppbygging bør og forplikte seg til vedlikehald og opprydding. Om ikkje vil det være utrulig lett å "gi" dette til ein anna part i nedgangstider.

Nei til vindkraft til havs

Det kostar både natur og miljø ein ubetalelig pris. Det øydelegg noko ingen menneske seinare kan rette opp i.