Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104267

Dato: 30.10.2019

Jeg er generelt imot vindkraft. Jeg savner konsekvensanalyser også til havs, for det har det direkte manglet på på når det gjelder ødeleggelsene som er gjort på land, og det er en katastrofe! Det er fisk i havet og fugl i lufta, og her vil også infralyden påvirke livet under vann negativt. I tillegg skal en høre på de som har sitt levebrød på sjøen, det de bidrar med er mer verdt enn noe annet!