Høringssvar fra Ellinor Fields

Dato: 01.11.2019

Nei til vindkraft til havs.

Norge bør ikke bygge ut vindkraft til havs. Ingen aner konsekvensene av dette og det er ikke ordentlig utredet, hverken i Norge eller i utlandet. I Storbritannina rapporteres det om stor reduksjon i fiskefangstene utenfor kysten hvor vindkraft er bygget ut til havs. Og dette er skjedd på kun kort tid. Ingen aner hvilken påvirkning vindkraft-installasjoner har på andre organismer, dyr og miljøet ellers i havet. Infralyd er skadelig for organismer og mennesker på landjorden, all logikk skulle tyde på at det samme gjelder for levende vesener i havet, dog om mulig enda mer skadelig fordi lyd bærer raskere og kraftigere i vann. At fugl blir drept i møte med vinturbiner sier seg selv. Det er viktige fulgetrekk langs hele kysten vår. Havet er en av våre viktigste næringskilder og en særdeles viktig del av hele økosystemet, å tukle med dette uten å vite hva vi gjør er særdeles uklokt. Naturen og økosystemet kan skades på en slik måte at det aldri vil la seg reparere.

Norge må møte behovet for fornybar energi på en annen måte. Vi har en unik kilde i vannkraften vår og denne må vi ivareta på en bærekraftig måte. Vi har full mulighet til modernsering og oppgradering av vannkraftverkene våre uten nye skader og inngrep i naturen. Tall fra NTNU viser at dette vil gi Norge all den energi som trengs, også med tanke på krav fra EU.

Det er behov for en helhetlig gjennomgang av energipolitikken. Vi bygger kabler til utlandet som medfører at vår miljøvennlige vannkraft blir eksportert og mangedoblet i pris og importerer tilbake skitten kullkraft. Vi ødelegger enorme områder med urørt natur med vinkraft på land og selger det til investorer i utlandet som kun er ute etter å tjene penger under påskudd av grønne sertifikater og et "grønt skifte". Det er på tide med en skikkelig oppvask av hva vi holder på med. Vi kan ikke kjøpe oss fri for CO2 utslipp og redde klimaet ved å rasere naturen både til land og til havs. Norge må investere i fremtidsrettede MILJØVENNLIGE tiltak som er til det beste for miljøet, dvs. oppgradering av vannkraftverkene våre bør prioriteres og jordvarme kan muligens være et satningsområde for Norge. Vi må vekk i fra investeringer som ødelegger miljøet. Sparing, gjenvinning og bærekraftig utvikling må komme i fokus. Urørt natur på land og til havs må sees på som en stor ressurs.

Et solekart NEI til utbygging av vindkraft til havs!

Mvh. Ellinor Fields