Høringssvar fra Frank Eidstumo

Dato: 31.10.2019

Vindkraft til havs er svært lite utredet. Hvilke negative konsekvenser har det på livet i havet? Vi har ikke råd til å eksperimentere med naturen vår, slik det holdes på nå for tiden. Stans all utbygging av vindkraft! Også til havs! Nei til korttenkt og pengemotivert miljøpolitikk! Nei til ALL vindkraft!