Høringssvar fra Eva Løkås

Dato: 26.10.2019

Nei til havvind på Sørøya