Høringssvar fra Steinar Petter Rabben

Dato: 31.10.2019

Nå er nok nok. Regjering og storting må ta grep og stanse videre utbygging av vindkraft til lands og til havs. Konsekvensene for vår urørte natur er på ingen måte utredet, og ubotelige skader på natur og naturmangfold vil skje på storkapitalens alter. Vindkraftverkene vil ødelegge livet i havet. Alt liv vil få lide. STOPP GALSKAPEN NO.