Høringssvar fra Ida Døssland

Dato: 31.10.2019

Vindkraftindustri på havet vil påvirke livet i havet og også pga infralyd nå svært langt. Hvis det grønne skiftet virkelig skal gjennomføres ville en sett på energisparing og effektivisering og sett på fornybar energi som ikke vil påvirke omgivelsene i så stor grad som vindkraftindustri! Nei til havvind!