Høringssvar fra May Nordstrøm

Dato: 02.11.2019

HØRINGSSVAR fra May Nordstrøm

Vindturbiner i havet hører ikke hjemme verken i havet eller på land. Det vil medføre store miljøkatastrofer for livet i havet, for dyre- og fuglebestander. det er sårbareområder av fugler som hekker , trekkfugler og truede arter.Dette vil ikke naturen tåle.I tillegg blir de som avfall en stor forurensning og oppsamlede søppelmengder.Mengder av døde dyr fra havethar drevet i land derde har vindturbiner i havet.Vindturbiner i havet som på land er forurensende og lager lyd som vil forstyrre fiskebestander,hval,spekkhoggere og delfiner som beveger seg og kommuniserer på lyd bølger.La havet være i fred og tenk på videre slekter som skal overta etter oss, og også kunne fiske og livnære seg. Når det kommer til stykket, kan vi ikke spise penger.

Norge trenger ikke denne vindkraften, så hvorfor skal lille Norge med vår enestående natur tjene andre land og samtidig ødelegge denne perlen som vårt land er. Stopp opp og ta en avgjørelse som tjener landet , livet i havet og folkene som bor her. La ikke pengene styre. Det taper vi på i lengden. Vi sa nei til EU, og ønsker ikke være medlem i Acher.

På denne bakgrunn sier jeg et stort nei til vindturbiner i havet og på land. Vi kan bruke vann og solkraft. Ta vare på vårt vakre land.

Mvh

May Nordstrøm

Asker