Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 634246

Dato: 27.10.2019

Havvind er et utilbørlig inngrep så lenge vannkraft ikke er oppgradert og fullt utbygd