Høringssvar fra Havforskningsinstituttet

Dato: 01.11.2019

Hei

Vedlagt følger svar fra Havforskningsinstituttet på høring om fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven.

Vedlegg