Høringssvar fra Hans Anton Grønskag

Dato: 31.10.2019

NVE framstår etter hvert som naturens verste fiende! Havvind er minst like absurd som vindkraftverk i norsk natur. Hvorfor kan ikke innse at vi har minst 25TW å gå på når det gjelder eksisterende vannkraft. NVE er det forvaltningsorganet som er mest korrumperte, og mest prega av den nyliberalistiske bølgen som regjeringa har skylt over oss! Hvem skal konsekvensutredet havet? Hvem skal godta konsesjonene? Arne Olsen? Glem det!

Dere har ikke kompetanse. Innse det!

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag - leder