Høringssvar fra Erik Stabell Rasmussen

Dato: 26.10.2019

Havvind er et godt alternativ til landbasert vindkraft,men bør legges utenom fiskefelt

Erik Stabell Rasmussen