Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120742

Dato: 31.10.2019

Høringssvar om havvind.

Havvind er et mindre onde enn landbasert vindkraft, likevel er det viktige hensyn som bør tas før noe sånt etableres i et område, da det ikke er helt uten konsekvenser for miljøet det heller.

Havvind bør ikke forankres i grunnen, den bør være flytende.

  • Fugletrekk og nærliggende hekkesteder for fugl (eksempelvis fugleøya Runde) bør skånes for havvind.
  • Fiskefelt må alltid bevares fritt for vindindustri, og man må høre på fiskenæringen når de varsler om en interessekonflikt i forbindelse med dette.

Jeg liker ikke tanken på at turbinene kan spre mikroplast, og eventuelt oljesøl rett i havet.

Dette er en industri jeg helst vil være foruten, da den medfører ugunstige problemer for den naturen vi er så avhengige av. Andre løsninger for å øke vår kraftforsyning finnes, og enøk tiltak kan innføres.

Nei til havvind!