Høringssvar fra Cathrine Høst

Dato: 27.10.2019

Er det noen forskjell på vindturbiner som skal brukes til havs i forhold til de som brukes til lands? Bortsett fra på land: forankringen, irreversible naturødeleggelser, frislipp av karbondioksid fra myrer, ødelagte biotoper og leveområder for planter, innsekter, fugler, dyr og mennesker?

Jeg tenker da på dagens turbiner og miljøbelastningen de gir av matallutvinning, diverse transportetapper, produksjon, oppsetting, lekkasjer av giftig gearolje, giftig avisingsvæske som brukes til turbinbladene, mikroplast fra turbinbladene, demontering etter ca 20 år og gjenvinning av de ulike turbinkomponentene.

Finnes det en måte å samle opp gearoljen ved lekkasjer, avisingsvæsken og mikroplastbitene som blir spredt ut i naturen/havet fra vindturbiner? Rotorbladene på vindturbiner er ikke mulig å gjenvinne, har jeg forstått.

Produserer vindturbiner til havs også helseskadelig infralyd?

Hvir langt bærer denne lyden? Over vann? Og under vann?

Det bor levende vesener under vann. En del av matfatet vårt egentlig.

Hva mener yrkesfiskerne om vindindustri til havs?

Vil fugler kvernes og lemlestes av havturbinene slik de gjøres av vindturbinene på land?

Om vindindustri til havs er omtrent lik vindindustri til lands, i forhold til opplistetde punkter og spørsmål ovenfor, ber jeg om at all planlegging og gjennomføring av vindindustri til havs stanses.

Hva med å oppgradere vannkraftverk og rettferdiggjøre skattleggingen/subsidieringen for disse i forhold ril vindkraftverk? Bølgekraftverk er allerede oppfunnet og tidevannskraftverk er i drift etpar steder i Norge. Hva med å la kjøretøy bruke metanol som drivstoff? Den gang bilindustrien startet opp sto drivstoffvalget mellom olje og alkohol. Oljelobbyen vant. Brukes metanol, bruker vi karbonet som allerede er i dagens kretsløp og ikke gammel, lagret solenergi som ved bruk øker konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren.

Hva med å gi økonomisk støtte til å finne opp ærlige og ordentlig miljøvennlige måter å hente ut energi fra fornybare kilder på? Kloke hoder finnes. Og koble disse kloke hodene med tanker om rettferdighet og medfølelse, går det nok bra!

Fornybar energi er flott, men ikke all fornybar energi er miljøvennlig. Det kommer an på hvordan vi får energien ut av den fornybare kilden. Den energien som er mest miljøvennlig, er den unødvendige energien som ikke brukes.

Hvorfor er det så vanskelig for mange politikere å tørre å stille spørsmål om altfor høyt forbruk?

Og tørre å sette spørsmålstegn ved antall mennesker på kloden?

Og tørre å brette opp skorteermene og mobilisere alle til opprydding av både nåværende og tidligere forsøpling etter menneskelig aktivitet? -Verden rundt!

Og med dette legge grunnlaget for konstruktive og ærlige debatter og bevisstgjøring.

For akkurat disse tre spørsmålene/utfordringene kan svært mange mennesker gjøre noe med. Med en gang!