Høringssvar fra Hallgeir Revhaug

Dato: 30.10.2019

Jeg er sterkt i mot utbygging av vindkraft til havs. Midlene tenkt brukt til dette bør brukes til å oppgradere eksisterende vannkraft og til forskning på alternative kraftkilder. Vindkraft vil være prisdrivende og sette norsk kraftkrevende industri under press.