Høringssvar fra Vigdis Ingeborg Walle Nordgård

Dato: 01.11.2019

Er så imot vindkraft til land og til havs. Lite miljøvennlig og definitift forurensende. Stopp galskapen. Redder ikke verden med å ødelegge hav og land, fisk og fugler.