Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 741223

Dato: 27.10.2019

Nei til vindkraft til havs!

Staten må begynne å se konsekvensene av vindkraft og elektrifiseringen av Norge.

Det virker å være et ensidig fokus på det som driver elektriske kjøretøyer og annen batteridrevne artikler. Eksempelvis er el-bilenes produksjon, forbruk av sjeldne metaller og ikke minst den lave levetiden og skroting(en av hovedgrunnene til at elbiler skrotes tidlig er dyre deler og reparasjoner, dvs like greit å kjøpe ny) ikke tatt med i beregningen av klimaavtrykket for el-biler og istedenfor fokuserer man på energikilden man bruker for å drive kjøretøyet. Resultatet av denne ensidige fokuseringen er at det man tror er miljøvennlig, ikke er det allikevel.

Akkurat det samme erfarer man angående vindkraft.

Fokuset er kun på energien vindturbinene produserer og ikke på produksjonen, forbruket av sjeldne metaller, transport, inngripen i naturen til lands og til havs og ringvirkningene av dette, den korte levetiden vindturbiner har og hvor lite av vindturbinen som kan gjenvinnes, tonnevis med ikke resirkulerbar plast som skal skrotes per vindturbin og mye mer.

Hvor skal vi få ressurser til all produksjon av vindturbiner og elbiler m.m i fremtiden?

https://www.dn.no/innlegg/energi/ressursforvaltning/metaller/god-grunn-til-a-frykte-metall-og-mineralmangel-til-elektrifiseringen/2-1-686825

Hva vet vi om effekten vindkraft har på fisk og livet i havet? Vi har ennå ikke fullt ut sett konsekvensene av vindkraft på land og til havs og hvor stor inngripen dette har på naturen, la oss slippe å måtte leve med disse negative konsekvensene.

Studier fra USA har vist at temperaturen har økt i områder med vindkraftproduksjon. Hva vil det bety for klima?

https://www.technologyreview.com/s/612238/wide-scale-us-wind-power-could-cause-significant-warming/

Vindturbiner har kort levetid(15 år økonomisk levetid), lav produksjon og gir en ustabil kraftforsyning. De negative aspektene overskrider i veldig stor grad hva man får igjen ved vindkraft.

https://wattsupwiththat.com/2018/12/29/wind-farm-turbines-wear-sooner-than-expected-says-study/

Havet har nok utfordringer med plast og annen forurensning fra før. Vindturbiner til havs vil bidra til økt forurensning i havet i tillegg til at vi vet for lite om alle konsekvensene av vindkraft til havs.

Istedenfor å fokusere på økt produksjon av energi, bør det fokuseres på sparetiltak og senket forbruk. Forny turbinene i eksisterende vannkraftanlegg. Tenk konsekvenser og tenk helhetlig!