Høringssvar fra Ketil Blaasvær

Dato: 31.10.2019

Jeg mener det kan dokumenteres så store negative konsekvenser av vindondustri at dette bør vi la være. Mikroplast og fugledrap er to ting. Infralyd er det alt for liten forskning på. Det samme gjelder langtidsvirkningen av lokale endringer av vindsystemer og lufttrykk som følge av at turbinene tapper vinden for energi. Dette påpekte meteorologene for over ti år siden, men det har vel ikke skjedd noe?

Oljelekkasjer, branner og brekkasje er også viktige momenter. Produsentene regner med at en av to hundre vinger havarerer per år. Og det fører oftest til totalhavari. Som betyr tonnevis av plast i havet.