Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166444

Dato: 31.10.2019

Som samfunnsbevisst ingeniør stiller jeg kritiske spørsmål til hvorfor man bare kan starte å anvende en ny teknologi i vår tid uten å ha tilstrekkelig konsekvens- og risikokunnskap. Legg spesielt merke til begrepet "ny teknologi". Dette er en teknologi man har lite erfaring med og har liten konsekvens- og risikokunnskap om i stor industriell skala.

Hva betyr havvindkraftteknologi for miljøet rundt, som er en ny teknologi? Hvilke typer påvirkninger er det fra vindturbiner ute på havet? Hvilken risiko er det fra de stoffene disse installasjonen slipper ut over tid i havet i værharde forhold? Vet man nok om hva infralyd fører til?

Hva skjer med levende liv i havet? Hvordan påvirker dette fiskefeltene og fiskeriet? Hva skjer med levende liv i lufta? Vet man nok om hva dette innebærer? Teknologien er ny. Man mangler tilstrekkelig kunnskap og erfaring. Betyr det at man bare håper på det beste, at det går sikkert bra?

Hvor bærekraftige er det å produsere mange tusentalls vindturbiner? Vet man hvordan avfallet fra alle disse gamle turbinene skal håndteres? (gjelder installasjoner både på land og til havs). Innfrir den ny teknologien nok klimagassreduksjon, når dens klimalivsløp pådrag er trukket fra, eller burde man heller velge andre, bedre og mer effektive tiltak og alternativer?

Se for eksempel mulighetene Naturvernforbundet informererom: https://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/norge-kan-bli-fossilfritt-i-2040-article39760-120.html

For vindkraftteknologi på land ser man at energiforvaltningen mangler nødvendig helhetsperspektiv og konsekvenskunnskap for hva som er akseptabelt for natur, miljø og mennesker å bli utsatt for. Når de sier at de har nok kunnskap, er det dessverre langt fra den kunnskapsmengden og teknologiforståelsen det faktisk er et krav om å ha, for å kunne gjøre gode profesjonelle vurderinger og beslutninger.

For havvindkraft ser man denne samme tendensen. Føre-var-prinsippet blir ignorert. Helhetlig og nødvendig konsekvens- og risikokunnskap blir nedprioritert. Hvorfor gjentar historien seg? Er dette alt man makter å gjøre? Hvorfor slikt hastverk uten å forstå bedre?

Jeg håper med dette at man innser at man må tenke seg veldig godt om før man setter ny teknologi ut i stor industriell skala, og at det ikke bare er øye for at teknologien virker lønnsom.

Å ignorere de faktiske forhold i en verden vi er en del av kan på sikt bli mye mer kostbar en ønsket.