Høringssvar fra Line Harbak

Dato: 01.11.2019

Vindkraftutbygging til havs bør stilles i bero inntil konsekvensene for marint liv, trekkfugler og insekter er tilstrekkelig utredet. Her må “føre var” være et førende prinsipp.

Jeg henviser til høringssvarene fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Norges Kystfiskarlag og setter min lit til disse to instansene som sterkt fagkompetente på sine felt. Disse høringssvarene må tas til etterretning!