Høringssvar fra Helge Roska

Dato: 31.10.2019

Hei.

Jeg er sterkt imot å bruke skattebetalernes penger på å lage vindmøller til sjøs. Disse pengene kunne blitt brukt mye smartere med gode klimatiltak på land. Etterisolering av hus, solceller, varmepumper, jordvarme + at man kan jobbe med å få folk til å forstå hvordan man kan få ned strømforbruket. Det er og ett stort potensiale i å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Jeg ser for meg at disse havvindmøllene med den ekstreme belastningen de blir utsatt for vil stå der om 30 - 40 år for å minne oss på hvor ufattelig toskete vi mennesker kan være. Det vil også være svært ugunstig for fiskerne som mister verdifulle fiskeplasser. Inntil man har gjort alle disse tiltakene på land så vil jeg derfor anbefale å ikke bygge disse sterkt subsidierte havvindturbinene..