Høringssvar fra Linda Skålvik

Dato: 31.10.2019

Vi trenger ikke vindkraft da det er en gammel og utdatert teknologi som ikke er lønnsom. Viser til andre land som har funnet ut dette for lenge siden. Det fins ingen konsekvensutredning av oljesøl og mikroplastforsøpling til havs, samt hvilken virkning turbinene har på fisk og dyr i havet. Vi vet at turbinene er negativt for fugl og insekter, og vi trenger ikke flere installasjoner som ødelegger leveområdene for dyrelivet. Vindturbinene er også en trussel mot yrkesfiskerne da de tar opp plassen på fiskegrunner som har blitt brukt gjennom generasjoner.