Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253277

Dato: 01.11.2019

Jeg mener områdene ikke bør åpnes for enerigiproduksjon. Dette grunnet at det ikke er tatt nok hensyn til søjfugl og det biologiske mangfoldet, disse faktorene bør ha mye sterkere betydning.