Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 292529

Dato: 21.10.2019

Jeg er imot vindturbiner til havs, da de kan være fortyrrende og skadelig både for fugler og hval. Det viktigste vi kan gjøre for miljøet, og dermed også klimaet er å bevare naturen, og havet er en viktig del av naturen vår. Jeg mener derfor at utbygging av natur med vindkraft er stikk i strid med det som er bakgrunn for utbyggingen, nemlig klimaet. Et ekte "grønt skifte" krever at vi alle reduserer forbruket litt, istedenfor å stadig øke produksjon og forbruk. Vindturbiner er ikke løsningen, og heller en del av problemet.