Høringssvar fra Torill Haddal remøy

Dato: 31.10.2019

Eg er sterkt i mot vindkraft til havs. Det er bokstaveleg tala ein katastrofe for oss som bur på kysten og alle som lever av å hauste av livet i havet. Ingen veit konsekvensane av å forstyrre livet over og under vatn med desse gigantiske turbinane. Difor meiner eg at ein må nytte føre var-prinsippet og skrinlegge desse planane.