Høringssvar fra Camilla Roset

Dato: 27.10.2019

Takk for anledningen til å komme med høringssvar.

Min holdning er at Norge ikke skal bygge ut havvind. Ulempene ved etablering og drift av vindturbiner til sjøs er store. Dette gjelder ulempene for dyrelivet i havet. Havet er matfatet, og må taes vare på. 

hva med lydbølgene? påvirker det dyrene i havet? Vi kan ikke rasere natur for så å kalle det "grønn strøm".

Det må andre tiltak til.

mvh

Camilla Roset