Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184300

Dato: 31.10.2019

All vindindustri må stoppes, til havs og til lands. Menneskehete dreper seg selv langsomt ved å aktivisere drapsmaskiner på insekter, fugler og annet liv.

Konsekvensene av vindturbiner til havs er alarmerende, med ifralydstøy, og påvrikning av havstrømmer og fiskens vandringer.

Stopp galskapen!