Forsiden

Høringssvar fra Alf Aurland

Dato: 31.10.2019

Da havvind turbinene ser ut til å bli plassert på og i nærområdet til fiskebanker, er jeg sterkt i mot å utplassere disse.