Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

Dato: 28.10.2019

Høringssvaret fra Kommunesektorens organisasjon - KS ligger vedlagt - sammen med vedlegg: Høringsvar fra KS vedrørende NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Vedlegg