Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 554412

Dato: 26.10.2019

Nei til havvind på Sørøya