Høringssvar fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Dato: 18.09.2019

Vedlegg