Høringssvar fra Astrid Furberg

Dato: 02.11.2019

NEI til vindmøller både på land og til havs! Bevar naturen og dens mangfold. Bygg ut eksisterende vannkraftverk, mye mer lønnsomt og mye mindre inngrep i naturen!!

Nå må det bli slutt på at penger skal styre ALT!!